W poszukiwaniu dobrych praktyk | Kujawsko-Pomorska Ekonomia Społeczna - ROPS w Toruniu

Informacje bieżące
Wizyty studyjne

W poszukiwaniu dobrych praktyk

Zamieszczamy relacje z dwóch wizyt studyjnych, które organizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Wizyty odbyły się do innych regionów Polski. Ich celem było przede wszystkim poznanie dobrych praktyk z obszaru ekonomii społecznej.

Pierwsza z tych wizyt, dwudniowa, była dedykowana przedstawicielom podmiotów reintegracyjnych - warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) i zakładów aktywności zawodowej (ZAZ). Odbyła się w województwach: pomorskim i zachodniopomorskim. W Warsztatach Terapii Zajęciowej, prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku, jej uczestnicy zapoznali się m.in. z przebiegiem realizacji projektu „Kręgi Wsparcia”. Ponadto podczas tej wizyty zostały odwiedzone inne podmioty ekonomii społecznej (PES): Spółdzielnia Socjalna „Teraz My” w Kępicach, Centrum Integracji Społecznej w Mielnie, Zakład Aktywności Zawodowej „Feniks” w Karlinie oraz Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wałczu. W każdym z tych podmiotów uczestnicy zapoznali się z bieżącą ich działalnością i z realizowanymi projektami.

Drugi wyjazd studyjny, tym razem trzydniowy, został zrealizowany na terenie województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Był skierowany do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST), jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (JOPS) i podmiotów ekonomii społecznej.

Uczestnicy wyjazdu dowiedzieli się, jak były zakładane i jak funkcjonują dwa Centra Usług Społecznych (w gminach Czarnków i Resko), poznali dobre praktyki w zakresie mieszkań wspomaganych i innych programów społecznych, realizowanych przez miasto Stargard, zwiedzili dwa zakłady aktywności zawodowej – w Goleniowie i w Wałczu oraz przekonali się, na przykładzie miasta Piła, jak dobrze może wyglądać współpraca samorządu z podmiotami ekonomii społecznej.