Rozmowy o integracji | Kujawsko-Pomorska Ekonomia Społeczna - ROPS w Toruniu

Informacje bieżące

Rozmowy o integracji

Fundacja Studio M6 zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniu „Porozmawiajmy o integracji”, które odbędzie się w czwartek 14 grudnia, w kawiarni społecznej PERS przy ul. Mostowej 6 w Toruniu, w godz. 9:30-15:30.

Wydarzenie ma posłużyć dokonaniu diagnozy i próby wypracowania propozycji rozwiązań napotykanych problemów przez organizacje/instytucje pracujące z osobami z doświadczeniem migracji oraz wspólnemu wypracowaniu propozycji mechanizmów integracyjnych, które mogą być implementowane w gminach województwa kujawsko-pomorskiego. Więcej informacji oraz link do rejestracji uczestnictwa: https://www.studiom6.pl/aktualnosci/porozmawiajmy-o-integracji/.

Na spotkanie zostali zaproszeni eksperci, zajmujący się procesami integracji (Stowarzyszenie Homo Faber oraz ogólnopolskimi programami finansowymi dla III sektora Ashoka, Fundacja Edukacja dla Demokracji).

Patronat nad spotkaniem objęła Fundacja Stocznia, Fundacja Batorego z akcję "Masz Głos" oraz Fundacja NESsT.  Patronat Honorowy objął Konsul Honorowy Ukrainy w Bydgoszczy Krzysztof Sikora. Partnerzy Projektu Szkolimy NGO: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.