Wspólne działania na rzecz reintegracji | Kujawsko-Pomorska Ekonomia Społeczna - ROPS w Toruniu

Informacje bieżące
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
Sieci Podmiotów Ekonomii Społecznej

Wspólne działania na rzecz reintegracji

Współpraca z korzyścią dla rozwoju ekonomii społecznej w regionie – o tym dyskutowali w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej przedstawiciele podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (OWES).

Zasady i cele tej współpracy określa Ustawa o ekonomii społecznej. Jest to związane z obowiązkiem realizacji działań reintegracyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa społeczne, w tym wsparcia w tworzeniu tzw. indywidualnych planów reintegracyjnych. Przy realizacji tej usługi konieczna jest współpraca właśnie z podmiotami zatrudnienia socjalnego. O jej formie i ramach w naszym województwie rozmawiali reprezentanci Kujawsko-Pomorskiego Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej oraz OWES z naszego województwa. Efektem dyskusji będzie podpisanie stosownych porozumień w zakresie współpracy pomiędzy OWES a podmiotami zatrudnienia socjalnego.