Zaproszenie na spotkanie | Kujawsko-Pomorska Ekonomia Społeczna - ROPS w Toruniu

Informacje bieżące
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
Sieci Podmiotów Ekonomii Społecznej

Zaproszenie na spotkanie

Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu Kujawsko-Pomorskiego Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej oraz Regionalnej Sieci OWES, które odbędzie się w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, przy ul. Bartkiewiczówny 93, w czwartek 14 MARCA 2024 r. o godz. 9.00.

Głównym punktem spotkania będzie współpraca podmiotów zatrudnienia socjalnego i ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, wynikająca z zapisów w Ustawie o ekonomii społecznej, dotycząca obowiązku realizacji działań reintegracyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa społeczne, w tym wsparcia w tworzeniu indywidualnych planów reintegracyjnych.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie do dnia 12 marca br., do godz. 16.00, elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem: https://forms.gle/nDnTeZMAV3rQ9LQf9

Osoba do kontaktu w sprawie spotkań: Radosław Kowalski (mail: r.kowalski@rops.torun.pl, tel. 501 604 113). W spotkaniu mogą wziąć udział przedstawiciele CIS/KIS spoza Kujawsko-Pomorskiego Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej.